Tin tức

QUYỀN THUẬT VÀ ĐỐI KHÁNG VÕ CỔ TRUYỀN

Đăng lúc: 11-12-2021 - Đã xem: 527

Năm 1991 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam được thành lập, đến nay đã trải qua 32 lần tổ chức hội nghị, hội thảo và tập huấn chuyên môn Võ cổ truyền toàn quốc. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã bình chọn 18 bài võ quy định có quy trình tại các Hội nghị chuyên môn Võ cổ truyền toàn quốc, sau chọn lại còn 10 bài đang áp dụng cho các giải đấu quốc gia và quốc tế. 10 bài võ quy định là tiếng nói chung, chưa phải là những bài tiêu biểu nhất, tinh hoa nhất của Võ cổ truyền Việt Nam.

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam chủ trương sưu tầm, nghiên cứu, tổng hợp các bài võ tiêu biểu của các dòng võ, phái võ, võ đường, nhất là những bài võ đặc thù và dị bản để làm tư liệu như là một thư viện tham khảo cho Võ cổ truyền Việt Nam theo các tiêu chí có nguồn gốc, có lời thiệu hoặc tên đòn thế rõ ràng, được truyền dạy lâu năm, có tài liệu hoặc sách, báo truyền bá, có đăng ký dự thi trong các kỳ Hội nghị chuyên môn, các giải Võ cổ truyền, Liên hoan Tinh hoa Võ Việt quốc gia và quốc tế hoặc các đơn vị giới thiệu gửi tài liệu về cho Liên đoàn.

Với môn thi đấu võ đài Võ cổ truyền Việt Nam là nội dung vô cùng quan trọng nhưng vì những lý do khách quan và chủ quan nên Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam từ đó đến nay chưa có điều kiện để biên soạn tài liệu chung cho nội dung này.

Năm 1991 - 1993 Võ cổ truyền Việt Nam vẫn thi đấu trên võ đài với các kỹ thuật đòn tay, đòn chân, cùi chỏ, đầu gối và kỹ thuật phá ngựa đánh ngã. Qua năm 1994 do chủ trương bảo vệ an toàn thân thể cho võ sĩ nên Nhà nước (ngành Thể dục thể thao) đề nghị Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tạm dừng sử dụng các kỹ thuật thi đấu bằng cùi chỏ và đầu gối. Năm 2002, Võ cổ truyền chuyển từ thi đấu trên võ đài xuống thi đấu trên thảm, đến năm 2012 lại chuyển lên thi đấu trên võ đài cho đến nay.

Năm 2021, Hội thảo Võ cổ truyền toàn quốc từ ngày 02/4 đến 07/4/2021 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với 54 đơn vị, trên 400 đại biểu thống nhất ý kiến cải tiến phương pháp võ đài Võ cổ truyền Việt Nam với tên gọi Việt Võ Đài có các kỹ thuật thi đấu bằng đòn tay, đòn chân, cùi chỏ, đầu gối và đánh ngã. Luật thi đấu Việt Võ Đài đã được biên soạn và ban hành.

Võ cổ truyền Việt Nam đang hướng đến tinh hoa cho cả hai nội dung quyền thuật và đối kháng Việt Võ Đài.

Đại Võ sư Trương Văn Bảo – Đà Lạt

0985429842 - 0939429842
Điện thoại : 0985429842