Tin tức

PHÁCH QUYỀN – PHÁCH ROI

Đăng lúc: 09-12-2021 - Đã xem: 401

Phách Quyền là bài quyền tay không (thảo bộ), Phách Roi là bài binh khí (thảo binh khí) Võ cổ truyền Việt Nam, được Võ phái Hồng Phi Phụng, Nha Trang - Khánh Hòa của cố Lão Võ sư Phan Văn Vũ (1900 - 1984). Lão Võ sư Phan Văn Vũ quê ở An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời về võ thuật. Ông khởi nghiệp bằng nghề thầy giáo, là Hiệu trưởng kiêm giáo viên môn tiếng Hoa Trường Tiểu học An Nhơn.

Thế nhưng, nghiệp võ nặng hơn nghiệp thầy giáo, đầu thập niên 1940 của thế kỷ trước, ông vào Nha Trang, mở võ đường lấy tên là Hồng Phi Phụng và chẳng bao lâu đã nổi tiếng, người theo học rất đông.

Đại Võ sư Phan Văn Quảng, con trai của ông, được ông truyền dạy, sở đắc tinh hoa của môn phái, hiện là Phó Chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Khánh Hòa lưu giữ và giới thiệu bài “Phách Quyền” và “Phách Roi” cho Học viện Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam - Phân viện Đà Lạt - Lâm Đồng để biên soạn thành tài liệu cho thư viện Võ cổ truyền Việt Nam. 

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, có thành phố biển Nha Trang đẹp, thơ mộng, nổi tiếng về du lịch. Nha Trang - Khánh Hòa là quê hương đất võ, có bề dày phát triển từ trước những năm 1975, với nhiều môn phái, võ đường tên tuổi, ngang dọc một thời như các Võ đường Phi Long Chánh, Hồng Phi Phụng, Vĩnh Minh, Bình Hổ, Kim Sang, Rémi Huỳnh, Lê Trung Phương, Bích Quang Môn, Hắc Long, Phi Hùng, Đông Việt Đạo, Kim Anh, Lê Văn Tường, Hoàng Giang, Lê Thanh… Hiện nay Võ cổ truyền Khánh Hòa hoạt động dưới tên Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Khánh Hòa.

LỜI THIỆU BÀI PHÁCH QUYỀN

Bước vào bái kiến Tổ sư.                                                                                                  

 

Hoành long quyển địa lại sang diện tiền.                                                              

Tảo thủ bộ siết đã yên.                                                                                                 

Vớt tay tam chiến đâm liền chẳng tha.                                                                     

Lại còn một ngọn không ra.                                                                                      

Đạp ngựa chận lại đâm mà thượng chiêu.                                                              

Còn như một ngọn hóa kiều.                                                                                      

Đá luôn hai ngọn cho đều bộ chưn (chân).                                                                

Đưa tay họ đánh cũng ưng.                                                                                        

Lật mình mà đánh chỏ kia phóng vào.                                                                          

Còn như quyền họ ồ ào.                                                                                            

Giá tiên đả diện tém vào ngựa ngang.                                                                       

Còn như quyền họ mới sang.                                                                                

Qua lỡ đạp ngựa đâm ngang diện tiền.                                                                   

Lật bông ký ngựa đã yên.                                                                               

Linh miêu họ tém đạp liền phía sau.                                                                       

Chạy ra giữ ngựa cho mau.                                                                                     

Nhắm ngay trước mặt thấy ngay đâm vào.                                                              

Đập bông ký ngựa quăng ào.                                                                         

Hoành thân bái Tổ giữ sao trọn mình.

LỜI THIỆU BÀI PHÁCH ROI

Bước vào bái kiến Tổ sư.

Quyền đả hạ đàn sào phủ điếu ngư.

Hòanh thân liền tọa thiền sư.

Hạ sát tiến tới không trừ xích phê.

Tiền đả tả hữu song kề.                                                                                               

Cản tiền liên tiếp chớ hề chạy ra.                                                                                   

Kim kê ỷ cậy gần nhà.                                                                            

Xích phê một ngọn tém mà nghịch lân.                                                                       

Rút ngựa liền đánh thế vân. 

Lưỡng hành tiền hậu lại phân cho rành.                                                                       

Cản hữu ngọn ấy đã đành.                                                                                             

Diệt xà nhập nội trực thành hoành ra. 

Đảo thế ngọn ấy chẳng pha.    

Phóng tiền liên tiếp lui ra phất cờ.                                                                                 

Bái tổ sư lập như tiền.                                                                                                   

Biên soạn theo tài liệu của Võ phái Hồng Phi Phụng - Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Khánh Hòa.

Đại Võ sư Trương Văn Bảo - Đà Lạt

0985429842 - 0939429842
Điện thoại : 0985429842