Tin tức

10 bước thiết lập một phòng tập Muay Thái – Kick Boxing – Boxing 2018

Đăng lúc: 29-04-2018 - Đã xem: 4947

  1. Dự toán chi phí mình đầu tư cho phòng tập
  2. Thiết Kế Logo phòng tập, bảng hiệu
  3. Chọn kích thướt phòng tập và vị trí thuê phòng, tiền sơn sửa phòng tập
  4. Khung treo bao cát
  5. Số lượng bao cát Fighter: chọn thương hiệu, số lượng bao cát tùy theo kích thướt phòng tập và vốn đầu tư
  6. Khung treo bao cát
  7. Thảm tập võ dày 16mm, 20mm và 28mm x 1 mét vuông
  8. Số lượng Lampor Tay, Lampor Chân, Đai Bụng,…
  9. Quần áo Muay Thái – Boxing hay Kick Boxing
  10.  Giấy phép dạy (xin tại Trung Tâm TDTT Quận, Huyện)

 

 A.   Phòng Tập bình dân, khu vực nông thôn hay xa trung tâm thành phố, Kích thướt phòng tập (không bao gồm sàn đài) gồm các nội dung sau: 

 

-         60 mét vuông : 5 x 12 mét: Chi phí khoảng 30 triệu đồng ( Thuê mặt bằng, Khung sắt treo bao cát, Bảng hiệu, 60 tấm thảm, 3 bao cát fighter 1.5 mét, 1 bao cát quả lê Fighter 1.0 met, 2 cặp lampor Tay Fighter, 2 cặp lampor chân Fighter, Quần áo môn mình dự định dạy

 

 -         120 mét vuông : 6 x 20 mét Chi phí khoảng 50 triệu đồng ( Thuê mặt bằng, Khung sắt treo bao cát, bảng hiệu, 120 tấm thảm, 5 bao cát fighter 1.5 mét, 2 bao cát quả lê Fighter 1.0 met, 2 cặp lampor Tay Fighter, 2 cặp lampor chân Fighter, Quần áo môn mình dự định dạy 

 

-         200 mét vuông: 10 x 20 mét Chi phí khoảng 70 triệu đồng ( Thuê mặt bằng, Khung sắt treo bao cát, bảng hiệu, 200 tấm thảm, 6 bao cát fighter 1.5 mét, 3 bao cát quả lê Fighter 1.0 met, 3 cặp lampor Tay Fighter, 3 cặp lampor chân Fighter, Quần áo môn mình dự định dạy

 

 

B.   Phòng Tập Cao Cấp, gần trung tâm thành phố ( Không bao gồm sàn đài)

 

-         60 mét vuông : 5 x 12 mét: Chi phí khoảng 50 triệu đồng (Thuê mặt bằng (Chi phí cao),  Khung sắt treo bao cát , Bảng hiệu, 60 tấm thảm, 3 bao cát Fairtex 1.8 mét, 1 bao cát quả lê Fighter 1.0 met, 1 cặp lampor Tay Fairtex hay Twins, 2 cặp lampor chân Fairtex hay Twins, Quần áo môn mình dự định dạy

 

-         120 mét vuông : 6 x 20 mét Chi phí khoảng 80 triệu đồng ( Thuê mặt bằng, Khung sắt treo bao cát, bảng hiệu, 120 tấm thảm, , 5 bao cát Fairtex 1.8 mét, 2 bao cát quả lê Fighter 1.0 met, 1 cặp lampor Tay Fairtex hay Twins, 2 cặp lampor chân Fairtex hay Twins, Quần áo môn mình dự định dạy

 

-         200 mét vuông: 10 x 20 mét Chi phí khoảng 100 triệu đồng( Thuê mặt bằng, Khung sắt treo bao cát, bảng hiệu, 200 tấm thảm, 6 bao cát Fairtex 1.5 mét, 3 bao cát quả lê Fighter 1.0 met, 3 cặp lampor Tay Fairtex hay Twins, 3 cặp lampor chân Fairtex hay Twins, Quần áo môn mình dự định dạy

 

 

0985429842 - 0939429842
Điện thoại : 0985429842