Chi Tiết Sản Phẩm

Kiếm Nhôm Võ Cổ Truyền Cao Cấp, Vỏ Căm Xe

Giá bán lẻ: 1-9 sản phẩm
: 1.400.000 VNĐ
Giá bán Hlv & Võ sư: 10 sản phẩm trở lên
: 1.200.000 VNĐ
Đơn vị tính
: Cây
Vật liệu
: Nhôm Cao Cấp, Cán & Vỏ gỗ căm Xe bọc nhung
Lượt xem
: 9713
Kiếm Nhôm Võ Cổ Truyền Cao Cấp, Vỏ Căm Xe

Chọn size:

L

Kiếm Nhôm Võ Cổ Truyền Cao Cấp, Vỏ Căm Xe

X Close

Vui lòng để lại thông tin của bạn

Sản phẩm khác

Sản phẩm bán chạy

0985429842 - 0939429842
Điện thoại : 0985429842