Chi Tiết Sản Phẩm

Giá Treo Bao Cát Áp Tường

Giá Treo Bao Cát Áp Tường
Giá Treo Bao Cát Áp Tường Giá Treo Bao Cát Áp Tường Giá Treo Bao Cát Áp Tường

Công Lắp Đặt: 120.000 VND

Giá Treo Bao Cát Áp Tường: khi lắp đặt yêu cầu chổ lắp đặt phải có chổ trống phía sau để khoan và bắt bu lông phía sau bức tường, lúc đó bao cát sẽ được treo chắc chắn hơn so với bắt bằng tắt kê sắt. Giá trên đã bao gồm 6 bu lông, Móc treo

Sản phẩm khác

Sản phẩm bán chạy