Chi Tiết Sản Phẩm

Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen)

Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen)
Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen) Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen) Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen) Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen) Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen) Găng Boxing Twins BGVL ( Xanh - Đỏ - Đen)

Găng Boxing Twins BGVL có các size 8oz, 10oz, 12oz và 14oz, Giá tiền tùy thuộc vào size như bên dưới:  

 

Size Chiều Cao Cân Nặng Giá bán Lẻ (VND)  Giá Bán Sỉ từ 10 cặp (VND) Remarks
                            
8oz 1.4 Mét - 1.5 Mét 25kg - 45kg   1.700.000                   1.400.000      
10oz 1.5 Mét - 1.7 Mét 45kg - 60kg   1.750.000                    1.450.000    
12oz 1.65 Mét - 1.75 Mét 60Kg - 85kg   1.800.000                    1.500.000     
 14oz  1.65 Mét - 1.80 Mét  85kg - 110kg  1.850.000                     1.550.000  

 


Tùy vào chiều cao và cân nặng, Võ sĩ có thể chọn size tương đối như trên! Nguyễn Hồ Sĩ, 0985. 429842 

Sản phẩm khác

Sản phẩm bán chạy