Chi Tiết Sản Phẩm

Găng Boxing Fighter Thi Đấu Xanh

Găng Boxing Fighter Thi Đấu Xanh
Găng Boxing Fighter Thi Đấu Xanh Găng Boxing Fighter Thi Đấu Xanh Găng Boxing Fighter Thi Đấu Xanh

Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam - Cách chọn  Găng Boxing Fighter Thi Đấu theo size tương đối theo chiều cao, cân năng và môn võ cho các võ sĩ như sau:

 

Size 8oz: Dùng cho các võ sĩ có cân nặng từ 25 kg – 45kg


Size 10oz  Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 45kg – 65kg


Size 12oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 65kg

Sản phẩm khác

Sản phẩm bán chạy