Chi Tiết Sản Phẩm

Găng Boxing BN Cam

Găng Boxing BN Cam
Găng Boxing BN Cam

Siêu Thị Võ Thuật.Com Cách Chọn Size Găng Boxing 3N tương đối theo chiều cao, cân năng và môn võ tương đối như sau:

 

1. Size  8oz: Dùng cho các võ sĩ có cân nặng từ 25 kg – 45kg


2. Size 10oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 45kg – 65kg


3. Size 12oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 65kg

 

 

 

Sản phẩm khác

Sản phẩm bán chạy