Chi Tiết Sản Phẩm

Bao Cát Fighter 1.2 Mét, Đường Kính 40cm, Dồn Sẵn Ruột 35kg - 40kg

Bao Cát Fighter 1.2 Mét, Đường Kính 40cm, Dồn Sẵn Ruột 35kg - 40kg
Bao Cát Fighter 1.2 Mét, Đường Kính 40cm, Dồn Sẵn Ruột 35kg - 40kg

Bao Cát Fighter 1.2 Mét Vàng hoặc Đen được Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam may cẩn thận, dồn bao đúng kỷ thuật và Bảo Hành 1 Năm. Giao hàng miển phí cho các thành phố của Việt Nam.

 

Sản phẩm khác

Sản phẩm bán chạy