Bài viết

Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

Đăng lúc: 03-08-2017 - Đã xem: 4013

Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam

 

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, chất lượng của sản phẩm.

2. Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của quý khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

0985429842 - 0939429842
Điện thoại : 0985429842