Bài viết

Chính Sách Bảo Hành

Đăng lúc: 03-08-2017 - Đã xem: 3982

Chính Sách Bảo Hành Siêu Thị Võ Thuật.Com

1. Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Siêu Thị Võ Thuật.Com theo từng sản phẩm riêng biệt.

2. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

3. Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng hai bên sẽ tự thương lượng.

0985429842 - 0939429842
Điện thoại : 0985429842